SC ASALTUL CETATII SRL,cu sediul in Rasnov, str.Piata Unirii nr.12 cam.2, judetul Brasov,anunta organizarea in data de 22.10.2019, ora 11, a concursului pentru ocuparea posturilor de agent peron si electrician, la obiectivul “Ascensor pe plan inclinat acces Cetatea Rasnov”.

Concursul se organizeaza la sediul SC Asaltul Cetatii SRL str.Piata Unirii nr.12 Rasnov.

Postul de electrician va fi ocupat pe perioada determinata de 2 luni,cu posibilitatea de prelungire pe perioada nedeterminata.

Conditii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si dupa caz,de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica in faptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii de participare specifice:

 1. AGENT PERON –  UN POST

Conditii:- liceul sau scoala profesionala in specialitatea mecanica,electromecanica

electrotehnica;

 • vechime in meserie tehnica-minim 5 ani.

 

 1. ELECTRICIAN – UN POST

Conditii: – liceul sau scoala profesionala in specialitatea electrica;

– vechime in meserie electrica-minim 5 ani.

 

Concursul consta in:  – selectia dosarelor,

– proba scrisa.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta pana la data de 03.10.2019, ora 16:00, un dosar care va contine urmatoarele documente:

 1. Cererea de inscriere adresata societatii organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit legii,dupa caz;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. Curiculum vitae.:
 5. Adeverinta medicala privind starea de sanatate.

 

BIBLIOGRAFIE:

-Prescriptiile tehnice PT R11-2003;

-Legea nr.53/2003 (241-art.259);

-Regulamentul de functionare a instalatiei de transport pe plan inclinat (se studiaza la sediul Societatii)